Bàn giao công việc khi chuyển công tác

03/09/2018

Khi chuyển công tác hay xin nghỉ việc bạn sẽ cần tới quá trình bàn giao công việc để đảm bảo các hoạt động của công ty không gián đoạn và không làm ảnh hướng tới bất kỳ ai, đồng thời cũng thể hiện bạn là người là việc có trách nhiệm.

Việc bàn giao công việc cho người mới giúp họ dễ dàng tiếp quản lạo các công việc, nhân sự hay các mỗi quan hệ cần thiết trong công việc. Điều này giúp không làm gián đoạn tới công việc và hoạt động của công ty, không gây khó khăn cho người mới tiếp quản lại vị trí của bạn.

Việc bàn giao có thể thực hiện qua trao đổi giữa người bàn giao và người nhận bàn giao hoặc có thể cần tới các mẫu biên bản bàn giao công việc, nội dung bao gồm các thông tin về công ty, phòng ban, thời gian bàn giao.

biên bản bàn giao công việc

Cách ghi biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc sẽ có nội dung chính là các công việc đang thực hiện, kế hoạch và phương hướng triển khai cũng như những yêu cầu liên quan về nhân sự, tài chính.

Người bàn giao công việc cần liệt kê các công việc đang quản lý, quá trình thực hiện và sử dụng nhân sự, kỹ thuật, tài sản. Việc chỉ rõ cách thực hiện các mối quan hệ đồng nghiệp hỗ trợ trong công việc sẽ giúp  người nhận bàn giao dễ dàng xử lý công việc mới.

Bàn giao tài sản của công ty không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện bạn là người có trách nhiệm, trung thực và đáng được tin cậy. Phần này người bàn giao cần ghi rõ các thiết bị được công ty cung cấp, các tài sản của công ty cũng như các sử dụng chúng.

Hướng dẫn người mới cách xử lý công việc, một người mới có thể sẽ gặp khó khăn khi nhận một công việc mới, do đó bạn cần hướng dẫn người đó cách xử lý các công việc, nên có một kế hoạch chi tiết để tiết kiệm thời gian cho cả hai và tăng hiệu quả hơn.

Ngoài các thông tin như nội dung công việc bàn giao, các tài sản của công ty, cách thực hiện công việc, các mối quan hệ trong công ty hỗ trợ cho công việc thì biên bản bàn giao công việc cần được trình bày rõ ràng, ngắn gọn và đẩy đủ.

Biên bản bàn giao công việc sẽ chỉ có giá trị kho có xác nhận của người nhận bàn giao cũng như người quản lý, do đó bạn nên có trách nhiệm giúp người nhận bàn giao tiếp nhận và xử  lý công việc một cách nhanh chóng và đúng đắn,