Những thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

06/09/2018

Thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với người lao động

Đối với người sử dụng lao động việc chấm dứt hợp đồng lao động cũng cần phải có quy trình và phải làm theo đúng luật; Theo khoản 2 điều 38 Bộ luật Lao động quy định:

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với những công việc thời vụ hoặc đối với những công việc có thời hạn làm việc dưới 12 tháng.

những thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Ngoài ra, trong Luật lao động còn có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

a, Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản trước 15 ngày trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn.

b, Hai bên phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, thời gian bàn giao không được quá 30 ngày.

c, Trong quá trình thanh toán và bàn giao công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ liên quan đến người sử dụng lao động. 

những thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Vậy trước khi người sử dụng muốn chấm dứt hợp đồng với người lao động, thì phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời gian và buộc phải thực hiện trách nhiệm theo điều 47 Bộ luật Lao động.

Các khoản tiền cần thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với người lao động thì cần có trách nhiệm thanh toán đầy đủ  các khoản tiền, quyền lợi của nhân viên xứng đáng nhận được như: thưởng tết, chế độ nghỉ năm…việc thanh tóa nhiều hay ít tùy thuộc vào quy chế và tiền thưởng của công ty dành cho bạn.

Hi vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn biết được các thủ tục cần làm khi chấm dứt hợp động lao động. Việc nắm vững thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động sẽ giúp bạn bảo về được những quyền lợi chính đáng cho mình đó.